Werking

Werking

Op zondagnamiddag staan 12 enthousiaste leidsters paraat om de meisjes van Elzestraat en omstreken een geweldige zondag te bezorgen. De Chiro start stipt om 14u. Wij vragen om vooraf te verwittigen als je niet kan komen. Dit geeft ons de kans om eventueel ons programma nog aan te passen. De chironamiddag eindigt voor elke afdeling op een ander uur:

Ribbels            14:00 – 17:00

Speelclub         14:00 – 17:00

Kwiks               14:00 – 17:30

Tippers            14:00 – 18:00

Tiptiens           14:00 – 18:15

Aspiranten       14:00 – 18:30

We vragen we om elke zondag 50 cent mee te brengen voor het vieruurtje (koek + drank). We hebben ervoor gekozen om dit niet bij de prijs van het lidgeld bij te rekenen omdat niet ieder kind elke zondag aanwezig is.