Lidgeld & Ledenfiche

Lidgeld

We vragen 20 euro lidgeld per jaar. Gelieve dit bedrag vóór 28 februari 2019 over te schrijven op het rekeningnummer van Chiromeisjes Elzestraat met vermelding van naam en afdeling. Het rekeningnummer is BE05 4091 0447 2175.

Ledenfiche

We vragen ook om jaarlijks een ledenfiche in te vullen. Zo beschikken we steeds over de juiste gegevens voor onze administratie. Dit document kan worden ingevuld en afgeleverd:

  • aan het begin of einde van een chironamiddag
  • langs de e-weg; download hier een blanco ledenfiche en bezorg het ons zo snel mogelijk